تگ - Perspective Crop Tool - Photoshop CC Tutorial 2018

فروردین ۱۳۹۸

آموزش ابزار Perspective crop tool در فتوشاپ

آموزش ابزار Perspective crop tool در فتوشاپ

آموزش ابزار Perspective crop tool در فتوشاپ به نام خدا این ابزار، یکی از حرفه ای ترین ابزار های کراپ و برش زدن تصویر، در فتوشاپ است. ولی این ابزار یه چه کاری می آید؟! شاید تا به حال شده که می خواهید یک عکسی که اسکن کرده اید یا از روی یک مدرک [...]