تگ - Connect the headphones to cameras that do not have headphone port input

فروردین ۱۳۹۸

روش وصل کردن هدفون به دوربین هایی که پورت ورودی هدفون ندارند

روش وصل کردن هدفون به دوربین هایی که پورت ورودی هدفون ندارند

روش وصل کردن هدفون به دوربین هایی که پورت ورودی هدفون ندارند به نام خدا دوربین های حرفه ای عکاسی دیجیتال، به حدی پیشرفت کرده اند، که برای فیلم برداری هم استفاده می شوند. این دوربین ها نیز، با توجه انواع و اقسام و قیمت و برند های مختلف، کمتر یا بیشتر استفاده می شوند. در [...]