تگ - اکشن

مرداد ۱۳۹۸

دانلود ۸۰ اکشن برای عکاسی از غذا

دانلود ۸۰ اکشن برای عکاسی از غذا

دانلود ۸۰ اکشن برای عکاسی از غذا دانلود ۸۰ اکشن برای عکاسی از غذا یک پک ویژه برای حرفه ای ها. عکس هایی که از غذا ها گرفته می شود، دارای افکت های متنوعی هستند. افکت هایی که بر روی این عکس ها اعمال می کنند، با استفاده از یکسری اکشن ها انجام [...]