فیلمبرداری

فیلمبرداری از مراسم رونمایی بازی عملیات انهدام ۳

فیلمبرداری از مراسم رونمایی بازی عملیات انهدام ۳

فیلمبرداری

پروژه فیلمبرداری از مراسم رونمایی بازی عملیات انهدام ۳ یک فیلمبرداری حرفه ای بود که با موفقیت انجام گرفت. که به عنوان فیلم بردار، در باغ موزه دفاع مقدس

فیلم برداری از آیت الله حسینی قزوینی

فیلم برداری از آیت الله حسینی قزوینی _ دفتر ایشان

فیلمبرداری

فیلم برداری از آیت الله حسینی قزوینی در طی یک پروژه ایصورت گرفت که  بنده به عنوان فیلم بردار، با دوربین DSLR شخصی خودم، از صحبت های ایشان،