دانلود نمونه کار

مستند میخام مستند بسازم

لوگوتایپ مستند “می خواهم مستند ساز شوم”

تایپو گرافی

در پست لوگوتایپ مستند “می خواهم مستند ساز شوم” شما با نمونه کار از تایپو گرافی آشنا می شوید
که می تواند ذوق هنری و لذت دیداری شما را دوچندان کند.

پشت صحنه ی دوره ی رسانه و فرزندان

پشت صحنه ی دوره ی رسانه و فرزندان

جلوه های ویژه

پشت صحنه ی دوره ی رسانه و فرزندان یک تایم لپس از کار های انجام شده برای کارگردانی این دوره.
دوره ی رسانه و فرزندان، یک دوره ی بسیار عالی برای بحث مدیریت رسانه، در فضای خانواده و بالخص فرزندان می باشد.