حجت الاسلام بنیسی

فیلمبرداری از مراسم رونمایی بازی عملیات انهدام ۳

فیلمبرداری از مراسم رونمایی بازی عملیات انهدام ۳

فیلمبرداری

پروژه فیلمبرداری از مراسم رونمایی بازی عملیات انهدام ۳ یک فیلمبرداری حرفه ای بود که با موفقیت انجام گرفت. که به عنوان فیلم بردار، در باغ موزه دفاع مقدس

فیلم برداری از تست عمومی بازی عملیات انهدام

فیلم برداری از تست عمومی بازی عملیات انهدام – قم

فیلمبرداری

فیلم برداری از تست عمومی بازی عملیات انهدام در پروژه فیلم برداری از تست عمومی بازی عملیات انهدام بنده عنوان فیلمبردار حضور داشتم و از مراسم به صورت یک دوربین فیلمبرداری کردم. در این پروژه، قرار بود بازی عملیات انهدام ۳ در گیم نت اکسیر کهکشان واقع در قم، معرفی شود و به تستر های بازی که بیشترین نقد را نوشتند، هدیه نقدی و غیر نقدی اعطاء شود. قسمت دوم فیلمبرداری نیز در دفتر حجت الاسلام و المسلیمن بنیسی، انجام شد و این بار از [...]