تیزر تبلیغاتی

طرح ملی سلام بر امام - سفارش سایت عقیق

طرح ملی سلام بر امام – سفارش سایت عقیق

تیزر تبلیغاتی

طرح ملی سلام بر امام، یک طرح مذهبی است که چهار شنبه های هر هفته در مکان های مذهبی، زیارت امین الله خوانده می شود.

تست

تایپو گرافی, تیزر تبلیغاتی

متن تست