پشت صحنه ی دوره ی رسانه و فرزندان

پشت صحنه ی دوره ی رسانه و فرزندان

  • پشت صحنه ی دوره ی رسانه و فرزندان

توضیحات نمونه کار

پشت صحنه ی دوره ی رسانه و فرزندان

پشت صحنه ی دوره ی رسانه و فرزندان یک تایم لپس از کار های انجام شده برای کارگردانی این دوره.

دوره ی رسانه و فرزندان، یک دوره ی بسیار عالی برای بحث مدیریت رسانه، در فضای خانواده

و بالخص فرزندان می باشد.

از نکات این دوره می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- فیلم برداری دوره به صورت تخصصی با بنده بود.

۲- نور پردازی کار و تجهیز استودیو نیز با بنده بود.

۳- تدوین نهایی و ساخت استودیو گرافیکی نیز با بنده بود.

و به صورت کلی می توان گفت تمام کار های فنی بالاخص کارگردانی فنی این دوره نیز با بنده

بود و در این ویدئو یک تایم لپس و پشت صحنه ای از کار های انجام شده را با هم ملاحظه می کنیم.

 


جزئیات نمونه کار

اطلاعات بیشتر

پشت صحنه ی دوره ی رسانه و فرزندان یک تایم لپس از کار های انجام شده برای کارگردانی این دوره. دوره ی رسانه و فرزندان، یک دوره ی بسیار عالی برای بحث مدیریت رسانه، در فضای خانواده و بالخص فرزندان می باشد.