نماهنگ شهید حججی با صدای حامد زمانی

نماهنگ شهید حججی با صدای حامد زمانی

  • نماهنگ شهید حججی با صدای حامد زمانی

توضیحات نمونه کار

نماهنگ شهید حججی با صدای حامد زمانی

نماهنگ شهید حججی با صدای حامد زمانی یک نکته ای که به صورت ویژه دارد این است که این کلیپ، با تکنیک سوپر اسلوموشن است.

سـوپر اسلوموشـن یک حالتـی است که طـی آن،

تصویر سوژه به صورت کامـلا آرام و با حرکـت خیلـی کـم انمیت حرکت داده می شود.

و اما به یکسری نکات نیز اشاره می کنم:

۱- یکسری عکس های این کلیپ، اختصاصی سایت گرافیکا بود مانند تصاویر مزار شهید حججی.

۲- انیمیت کار ها کاملا در نرم افزار افترافکت انجام شده بود.

۳- یک نکته ای که واقعا جزو خوشحالی بنده بود، این کلیپ در مزار شهید حجیی عزیز نیز اکران شده بود.

در نهایت کلیپ را با هم ملاحظه می کنیم.

 


جزئیات نمونه کار

اطلاعات بیشتر

نماهنگ شهید حججی با صدای حامد زمانی یک نکته ای که به صورت ویژه دارد این است که این کلیپ، با تکنیک سوپر اسلوموشن است. سـوپر اسلوموشـن یک حالتـی است که طـی آن، تصویر سوژه به صورت کامـلا آرام و با حرکـت خیلـی کـم انمیت حرکت داده می شود.