فیلم برداری از آیت الله حسینی قزوینی _ دفتر ایشان

فیلم برداری از آیت الله حسینی قزوینی _ دفتر ایشان

  • فیلم برداری از آیت الله حسینی قزوینی

توضیحات نمونه کار

فیلم برداری از آیت الله حسینی قزوینی

فیلم برداری از آیت الله حسینی قزوینی در طی یک پروژه ایصورت گرفت که  بنده به عنوان فیلم بردار، با دوربین DSLR شخصی خودم، از صحبت های ایشان،
در دفتر خودشان فیلم برداری کردم.
ایشان که در زمینه ی مباحثه و مجادله یا اهل سنت بسیار عمیق کار کرده اند،
این بار درباره با موضوع احمد الحسن صبحت نموده اند که مباحث بسیار عالی را بیان کرده اند.

و در نهایت پروژه نیز، فیلم های خام + صوت با کیفیت را در اختیار بنده قرار دادند تا تدوین آن انجام شود

و در سایت ایشان بارگزاری شود.

 


جزئیات نمونه کار

اطلاعات بیشتر

فیلم برداری از آیت الله حسینی قزوینی در طی یک پروژه ایصورت گرفت که  بنده به عنوان فیلم بردار، با دوربین DSLR شخصی خودم، از صحبت های ایشان،