فیلمبرداری کروماکی حجت الاسلام والمسلمین بنیسی – بازی ساز

فیلمبرداری کروماکی حجت الاسلام والمسلمین بنیسی – بازی ساز

  • فیلمبرداری کروماکی حجت الاسلام والمسلمین بنیسی

توضیحات نمونه کار

فیلمبرداری کروماکی حجت الاسلام والمسلمین بنیسی – بازی ساز

در پست فیلمبرداری کروماکی حجت الاسلام والمسلمین بنیسی تکنیک های برجسته فیلبرداری را مشاهده می کنید

و می تواید از شیوه های به کارگیری تکنیک های برتر فیلبرداری لذت ببرید.

در این پروژه در استودیوی یکی از دوستان، به عنوان فیلم بردار این پروژه حضور داشتم.

در این پروژه از حجت الاسلام المسلمین بنیسی فیلمبرداری شده و کلیپ نهایی را دوستان

مجموعه حاج اقای بنیسی طراحی کردند.

کلیپ نهایی نیز، در مراسم رو نمایی بازی عملیات انهدام ۳ در تهران، پخش شد و می توانید

کلیپ را در پایین این متن ملاحظه کنید.

 


جزئیات نمونه کار

اطلاعات بیشتر

در این پروژه در استودیوی یکی از دوستان، به عنوان فیلم بردار این پروژه حضور داشتم. در این پروژه از حجت الاسلام المسلمین بنیسی فیلمبرداری شده و کلیپ نهایی را دوستان مجموعه حاج اقای بنیسی طراحی کردند.