فیلمبرداری از مراسم رونمایی بازی عملیات انهدام ۳

فیلمبرداری از مراسم رونمایی بازی عملیات انهدام ۳

  • فیلمبرداری از مراسم رونمایی بازی عملیات انهدام ۳

توضیحات نمونه کار

فیلمبرداری از مراسم رونمایی بازی عملیات انهدام ۳

پروژه فیلمبرداری از مراسم رونمایی بازی عملیات انهدام ۳ یک فیلمبرداری حرفه ای بود که با موفقیت انجام گرفت.

در این پروژه به عنوان فیلم بردار، در باغ موزه دفاع مقدس حضور داشتیم

و از مراسم رونمایی بازی فیلمبرداری کردیم.

این پروژه شامل جمع آوری راش با کیفیت، گرفتن عکس های حرفه ای و ضبط یکسری صحنه های خاص بود.

ضبط این صحنه های خاص و ثبت کردن آن برای ماندگاری بیشتر خاطره رونمایی بازی عملیات انهدام ۳ از حساسیت خاصی برخوردار بود.

و امام نکته ی آخر، عکس اصلی پست توسط بنده گرفته نشده.

 


جزئیات نمونه کار

اطلاعات بیشتر

پروژه فیلمبرداری از مراسم رونمایی بازی عملیات انهدام ۳ یک فیلمبرداری حرفه ای بود که با موفقیت انجام گرفت. در این پروژه به عنوان فیلم بردار، در باغ موزه دفاع مقدس حضور داشتیم