طراحی اسلیمی دستی شماره یک

طراحی اسلیمی دستی شماره یک

  • طراحی اسلیمی دستی شماره یک

توضیحات نمونه کار

طراحی اسلیمی دستی شماره یک

در پست طراحی اسلیمی دستی شماره یک شما با نمونه کاری از طرح های اسلیمی آشنا می شوید
که می تواند ذوق هنری و لذت دیداری شما را دوچندان کند.

طرح های اسلیمی معمولا مخاطبان و دوستداران خود را دارد. اگر شما نیز از این دسته از انسان ها هستید دیدن این طرح ها را از دست ندهید.

در این نمونه کار، یکی از اسلیمی های قدیمی که طراحی کردم، را برای شما به اشتراک می گذارم.

طراحی های اسلیمی که تا به حال انجام داده ام، در بین وقت های مرده و زمان های استراحت کوتاه

بوده است که شاید برای شما جالب باشد.

از دیدن این اسلیمی لذت ببرید…


جزئیات نمونه کار

اطلاعات بیشتر

در پست طراحی اسلیمی دستی شماره یک شما با نمونه کاری از طرح های اسلیمی آشنا می شوید که می تواند ذوق هنری و لذت دیداری شما را دوچندان کند.