تکست گرافی آهنگ سیاوش قمیشی – عاشق

تکست گرافی آهنگ سیاوش قمیشی – عاشق

  • تکست گرافی آهنگ سیاوش قمیشی - عاشق

توضیحات نمونه کار

تکست گرافی آهنگ سیاوش قمیشی – عاشق

در تکست گرافی آهنگ سیاوش قمیشی – عاشق شما می توانید یک اثر هنری فاخر را مشاهده کنید که با طراحی منحصر به فرد و حرفه ای زیبایی آن دو چندان شده است.

در این ویدئو تکست گرافی یکی از آهنگ های قمیشی به نام باران را می بینیم.

در این تکست گرافی، برای متن از قلم نوری با خط کاملا دستی استفاده شده است.

برای عکس های استفاده شده در این طرح نیز، از سایت unsplash.com استفاده شده است.

این سایت عکس های بسیار عالی را در خود جا داده است.

از مشاهده این تکست گرافی لذت ببرید.

 


جزئیات نمونه کار

اطلاعات بیشتر

در تکست گرافی آهنگ سیاوش قمیشی - عاشق شما می توانید یک اثر هنری فاخر را مشاهده کنید که با طراحی نحصر به فرد و حرفه ای زیبایی آن دو چندان شده است.