تیزر تبلیغاتی

فروردین ۱۳۹۸

تیزر مستند مغناطیس

تیزر مستند مغناطیس

تیزر مستند مغناطیس به نام خدا مستند مغناطیس، یک مستند عالی است برای افرادی که می گویند پیاده روی اربعین، خیلی سخت و غیر ممکن است و هزار و صدتا حرف دیگر! ولی در این مستند به همه ی این شبهات پاسخ داده می شود و گفته می شود که از جهات مختلف، افراد امن [...]