فیلمبرداری

فروردین ۱۳۹۸

دوره سواد رسانه و فرزندان

دوره سواد رسانه و فرزندان

این دوره، یکی از دوره های بسیار عالی سواد رسانه است که برای هر خانواده ایضروری است که این دوره را ببیند و بگذراند. این دوره، کار های فنی آن، صفر تا صد...