مناسبتی

اسفند ۱۳۹۷

دانلود فوتیج با کیفیت بارش برف

دانلود فوتیج با کیفیت بارش برف

دانلود فوتیج با کیفیت بارش برف به نام خدا توی این هوای سرد که بعضی از مناطق هم بارون و برف حسابی می بارد، نمیشود رفت و فیلم برداری کرد. و ممکن هم است که برای پروژه ی خودتون احتیاج به تصویر بارش برف و بارون داشته باشید. در اینجاست که این ۲ فوتیج با [...]