دانلود فوتیج با کیفیت بارش برف

دانلود فوتیج با کیفیت بارش برف به نام خدا توی این هوای سرد که بعضی از مناطق هم بارون و برف حسابی می بارد، نمیشود رفت و فیلم برداری کرد. و ممکن هم است که برای پروژه ی خودتون احتیاج به تصویر بارش برف و بارون داشته باشید. در اینجاست که این ۲ فوتیج با […]