فونت طراحی لوگو

تیر ۱۳۹۸

دانلود فونت انگلیسی زیبا motion picture

دانلود فونت انگلیسی زیبا motion picture

دانلود فونت انگلیسی زیبا motion picture   دانلود فونت انگلیسی زیبا motion picture یکی از فونت های بسیار حرفه ای است. این فونت یک فونت خیلی مناسب هم برای بحث موشن گرافیک است. یعنی اگر شما نوشته انگلیسی در کلیپ و موشن گرافیک خود داشته باشید می توانید از این فونت استفاده کنید. این فونت زیبا برای [...]

دانلود فونت طراحی لوگو painter persona

دانلود فونت طراحی لوگو painter persona

یک دسته از فونت هایی که طراحان خیلی به آنها علاقه دارند، فونت های طراحی لوگو هستند. این دسته از فونت ها، بسیار طرفدار دارند، از این جهت که کار طراحی یک لوگو را بسیار کم می کند! ولی مسئله این است که این فونت ها، بیشتر برای بحث اتود زنی [...]