افکت های تصویری

خرداد ۱۳۹۸

دانلود افکت تصویری dost

دانلود افکت تصویری dost

یکی از افکت های تصویری که بسیار عالی و حرفه ای است برای کلیپ سازی، افکت تصویری dost است. این افکت تصویری، در واقع یکسری پارتیکل و ذرات معلق است، که با عوض کردن مود رنگی آنها در کار، می توانید روی ویدئو شما افکت زیبایی را ایجاد کنید. دانلود افکت تصویری [...]