جلوه های ویژه

فروردین ۱۳۹۸

پشت صحنه جلوه های ویژه فیلم چ

پشت صحنه جلوه های ویژه فیلم چ

پشت صحنه جلوه های ویژه فیلم چ به نام خدا جلوه های ویژه فیلم فیلم چ، در حد بسیار عالی که نمی توان گفت، ولی باز هم  خوب ساخته شده است. در این فیلم، از تکنیک های بروز دنیا استفاده شده است. به عنوان مثال، یکی از تکنیک هایی که در این [...]

پشت صحنه جلوه های ویژه فیلم اونجرز جنگ بی نهایت

پشت صحنه جلوه های ویژه فیلم اونجرز

پشت صحنه جلوه های ویژه فیلم اونجرز جنگ بی نهایت   به نام خدا این روز ها همه منتظر شدن فیلم اونجرز : بازی پایانی هستند و می خواهند ببینند که در این فیلم نیز قرار است کدام از شخصیت های هالیوودی با یکدیگر به جنگ بروند! ولی در این پست "پشت صحنه جلوه [...]

جلوه ویژه فیلم سوپرمن علیه بتمن

جلوه ویژه فیلم سوپرمن علیه بتمن

جلوه ویژه فیلم سوپرمن علیه بتمن به نام خدا این فیلم یک فیلم بسیار عالی با جلوه های ویژه حرفه ای هست که زمان بسیاری برای ساخت آن هم گذاشته شده است. در این ویدئو به قسمتی از فیلم پرداختـه می شود که در آن، بتمن و سوپرمن با هم به جنگ می پردازند. در [...]