اخبار تکنولوِژی

فروردین ۱۳۹۸

هولوگرام سه بعدی توپاک

هولوگرام سه بعدی توپاک

هولوگرام سه بعدی توپاک به نام خدا توپاک یه رپر آمریکایی است است که در سال ۱۹۹۶ به دنیای آمد و در سن ۲۵ سالگی، به خاطر کینه دشمنانش کشته می شود. ولی این رپر آمریکایی در همین سن کم خود، توانست کنسرت ها، آلبوم ها و ترک های خیلی زیادی را از [...]